[FREE] 4000 Essential English Words - 4000 Từ Vựng Tiếng Anh song ngữ Anh - Việt (full)

Bộ sách "Luyện siêu trí nhớ 4000 từ vựng tiếng anh song ngữ Anh - Việt" gồm 6 quyển, trình bày phương pháp học từ vựng tiếng anh một cách hiệu quả theo người do thái. Đó là cách học giúp chúng ta nhớ lâu, mỗi từ vựng đều được áp dụng vào các cụm từ, hoàn cảnh câu chuyện, do đó người học sẽ nhanh chóng nhớ cũng như áp dụng trong thực tế.

Link tải:
Cách tải: Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG: DOWNLOAD HERE

Previous Post Next Post